Current Location:HomePage> Contact Us

Contact Us Contact Us

Add: Room 1310, Huahong International Center, No. 717 Zhongxing Road, Yinzhou District, Ningbo City, China

TEL: 0086-574-83036327


Add: Room 2-1301 Baiyun Building, No. 176 Tiancheng Road, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
TEL:0086-571-87019126

E-mail: export@jykingone.com